Tự Tin Khi Nói Trước Đám Đông

bi-quyet-trinh-bay-quach-tuan-khanh

Video clip hướng dẫn bạn bình tĩnh, tự tin khi nói trước đám đông của diễn giả Quách Tuấn Khanh. Trích từ DVD Bí Quyết Trình Bày (gồm 2 DVD).

http://www.youtube.com/watch?v=H9WnDWGELAM