Tự Do Tài Chính Là Gì?

tu-do-tai-chinh-la-gi

Tự do tài chính là gì?

Tự do tài chính là thuật ngữ thường được dùng để chỉ việc có đủ tài sản cá nhân để sống lâu dài mà không cần phải làm việc vất vả để đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Các cá nhân có điều kiện tài sản phù hợp với mô tả này, tài sản của họ thường tạo ra thu nhập lớn hơn chi phí. Ví dụ, chi phí hàng tháng của một người có thể là 10 triệu. Họ nhận cổ tức từ cổ phiếu họ đã mua trước đó với tổng trị giá 20 triệu/quý, trong khi cũng có một số lượng đáng kể tiền trong các tài sản khác. Trong những trường hợp như vậy, một người sẽ được xem là tự do tài chính.

tu-do-tai-chinh-la-gi

Tài sản và trách nhiệm pháp lí của một người là yếu tố quan trọng trong việc xác định họ đã đạt tự do tài chính hay chưa. Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị có thể được thanh lý nếu một người mắc nợ. Trong khi trách nhiệm pháp lí có liên quan đến nợ, nó là nghĩa vụ của một chủ sở hữu phải có trách nhiệm bồi thường.(nhà cửa và xe cộ chưa cầm cố hay thế chấp là những tài sản phổ biến).

Làm sao để đạt tự do tài chính?

Sau đây là hai yêu cầu để đạt tự do tài chính:

  • Tập hợp doanh thu tạo ra tài sản cho đến khi doanh thu vượt quá chi phí sinh hoạt/trách nhiệm
  • Tập hợp đủ nguồn tiền để chi trả tất cả các chi phí trách nhiệm/sinh hoạt trong tương lai

Tự do tài chính không quan trọng việc trẻ hay già, có thể làm ra nhiều tiền hay ít tiền. Nếu như họ có thể tạo ra đủ tiền để đáp ứng nhu cầu từ những nguồn khác thay vì từ nghề nghiệp chính của họ, khi đó họ có tự do tài chính. Tuổi tác có thể không liên quan gì đến việc một người độc lập về tài chính hay không. Nếu một người mới 25 tuổi và chi phí chỉ ở mức 3 triệu/tháng và anh ta có tài sản có thể tạo ra 3,5 triệu hay nhiều hơn mỗi tháng, thì anh ta đã đạt tự do tài chính và anh ta có thể tự do làm mọi điều mình muốn mà không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền (như hầu hết chúng ta). Mặt khác, nếu một người 50 tuổi và kiếm được cả 100 triệu mỗi tháng nhưng có mức chi phí 110 triệu/tháng, ông ta vẫn chưa đạt tự do tài chính và vẫn phải tạo ra nguồn thu nhập mỗi tháng thậm chí chỉ để tồn tại.

Nguồn thu nhập thụ động để đạt tự do tài chính

Sau đây là một danh sách không đầy đủ các nguồn thu nhập thụ động có khả năng mang đến tự do tài chính.

  • Cho thuê tài sản
  • Cổ tức từ cổ phiếu, trái phiếu và tín phiếu
  • Tiền gửi ngân hàng
  • Tiền bản quyền từ sách vở, bằng sáng chế, âm nhạc, vv
  • Tiền cấp dưỡng, tiền từ các Quỹ Hỗ trợ trẻ em hoặc Quỹ ủy thác trẻ em
  • Cho thuê văn bằng về trình độ học tập hoặc chuyên môn
  • Cho thuê dầu
  • Quyền sở hữu doanh nghiệp

Để nghiên cứu sâu hơn về tự do tài chính và phương pháp để đạt tự do tài chính, hãy tham khảo loạt DVD Tự Do Tài Chính của những bậc thầy như T. Harv Eker, Brian Tracy, Jim Rohn, Bob Proctor,…