Trắc Nghiệm Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Bạn có thường xuyên nhận thấy mình đang cạn kiệt thời gian? Hàng tuần, hàng ngày,hay hàng giờ? Đối với nhiều người, có vẻ như không bao giờ họ có đủ thời gian trong ngày để làm hoàn thành mọi việc.

Chúng ta hãy cùng làm một trắc nghiệm nhỏ để giúp bạn xác định các khía cạnh của việc quản lý thời gian mà bạn cần được cải thiện.

1. Nhiệm vụ mà bạn bỏ cả ngày để làm có phải là những nhiệm vụ bạn ưu tiên cao nhất?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

2. Bạn thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ của mình vừa kịp deadline và đôi khi yêu cầu được gia hạn?
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)

3. Bạn có dành thời gian cho việc lập kế hoạch và lên lịch làm việc?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

4. Bạn có biết mình dành bao nhiêu thời gian mỗi nhiệm vụ?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

5. Bạn có thường xuyên nhận thấy mình chấp nhận sự gián đoạn?
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)

6. Bạn có xác định mục tiêu cụ thể cho những nhiệm vụ và hoạt động của mình?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

7. Bạn có dành ra một thời gian dự phòng trong lịch trình để đối phó với “những bất ngờ”?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

8. Bạn có biết các công việc bạn đang làm việc có giá trị cao, trung bình, hay thấp?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

9. Khi bạn có một nhiệm vụ mới, bạn phân tích tầm quan trọng của nó và đặt cho nó một mức độ ưu tiên phù hợp?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

10. Bạn có căng thẳng vì những thời hạn và cam kết?
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)

11. Bạn có thường xuyên mất tập trung khi làm các nhiệm vụ quan trọng?
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)

12. Bạn có phải mang công việc về nhà để hoàn thành nó?
a. Không bao giờ (5)
b. Hiếm khi (4)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (2)
e. Luôn luôn (1)

13. Bạn ưu tiên danh sách “cần làm” của bạn hay action plan chung?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

14. Bạn có thường xuyên trao đổi sự ưu tiên của bạn với sếp?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

15. Trước khi bạn bắt tay thực hiện một nhiệm vụ, bạn có xem xét rằng kết quả đạt được có đáng giá với thời gian đã bỏ ra?
a. Không bao giờ (1)
b. Hiếm khi (2)
c. Thỉnh thoảng (3)
d. Thường xuyên (4)
e. Luôn luôn (5)

46-75 điểm: Bạn đang quản lý thời gian của bạn rất hiệu quả!

31-45 điểm: Bạn tốt ở một vài điểm, nhưng có những điểm khác cần phải cải thiện.

15-30 điểm: Tin tốt là bạn đã có một cơ hội tuyệt vời để cải thiện hiệu quả công việc và sự thành công lâu dài của bạn! Tuy nhiên, để thực hiện điều này, bạn phải cải thiện một cách cơ bản kỹ năng quản lý thời gian của bạn.