Tài Liệu Kỹ Năng Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

tai-lieu-ky-nang-quan-ly-ban-hang

Để có đội ngũ bán hàng xuất sắc, ngoài việc huấn luyện kỹ năng cho những người trực tiếp làm việc với khách hàng, các doanh nghiệp cũng cần đặc biệt chú trọng đào tạo người quản lý nhóm bán hàng. Tài liệu sau gồm kịch bản cho cuộc họp sales, những câu hỏi để tuyển nhân viên bán hàng và bài trắc nghiệm đánh giá kỹ năng quản lý được dùng trong các chương trình huấn luyện của diễn giả Quách Tuấn Khanh.

[slideshare id=10910307&doc=quanlydoingubanhang1-120109081737-phpapp02&type=d]