Tag Archives: thuyet trinh bang powerpoint

Quy Tắc Vàng Khi Thuyết Trình Bằng PowerPoint

quy-tac-vang-khi-thuyet-trinh-bang-powerpoint

Bạn được yêu cầu trình bày một dự án cho sếp vào tuần tới và đang phân vân về silde powerpoint của mình? Guy Kawasaki, một tác giả nổi tiếng và cũng là một nhà đầu tư mạo hiểm, sẽ giúp bạn và câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên.