Tag Archives: pham chat lanh dao

Trắc Nghiệm Kỹ Năng Lãnh Đạo

trac-nghiem-ky-nang-lanh-dao

Hoàn thành bài trắc nghiệm trong bài viết này sẽ giúp bạn xác định bạn đã lãnh đạo hiệu quả đến đâu và những kỹ năng lãnh đạo của bạn cần phát triển thêm ở những mặt nào.

Kỹ Năng Lãnh Đạo – Trọn bộ 8 DVD

dvd-ky-nang-lanh-dao

Kỹ Năng Lãnh Đạo gồm 8 DVD được tuyển chọn kỹ lưỡng và có giá trị thiết thực những tài liệu giúp bạn rèn luyện kỹ năng lãnh đạo từ từ các chuyên gia hàng đầu thế giới như: John C.Maxwell, Zig Ziglar, Barack Obama, Ken Blanchard, Chris Widener, Sheila Murray,…