Tag Archives: pass it on

La Bàn Định Hướng Thành Công – The Compass

bi-quyet-thanh-cong-11

Bộ phim La Bàn Định Hướng Thành Công – The Compass giúp bạn khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân qua lời tư vấn của những diễn giả và bậc thầy về tư duy thành công như: Les Brown, T.Harv Eker, John Assaraf, Joe Vitale, Brian Tracy,…