Tag Archives: George Walther

Quyền Lực Của Ngôn Từ Trong Bán Hàng

quyen-luc-cua-ngon-tu-trong-ban-hang

Khả năng thuyết phục thực sự chỉ đến khi ta dành trọn tâm huyết của mình trong mỗi lời nói. Ngôn từ có quyền lực riêng của nó, những ngôn từ đầy cảm xúc sẽ mang lại hiệu quả mạnh mẽ.

Kỹ Năng Sử Dụng Ngôn Từ Trong Bán Hàng

ky-nang-ban-hang-3

DVD Kỹ Năng Sử Dụng Ngôn Từ Trong Bán Hàng của diễn giả George Walther đầy ắp những ý tưởng bổ ích và thực tế, giúp bạn trở nên tích cực hơn, thuyết phục hơn trong giao tiếp và có kỹ năng bán hàng hiệu quả hơn.