Tag Archives: dien thuyet nham chuc Obama

Phân Tích Diễn Văn Nhậm Chức Của Tổng Thống Barak Obama (phần 1)

Diễn văn nhậm chức của Obama có thể không phải là bài phát biểu quan trọng và ấn tượng nhất của ông nhưng nó lại chứa đựng 5 bài học cực kỳ bổ ích cho những ai muốn rèn luyện kỹ năng thuyết trình, trình bày hay nói trước công chúng.