Tag Archives: Dai la lat ma

Tình Yêu Thương: Cội Nguồn Hạnh Phúc

khoa-hoc-hanh-phuc-2

Trong bộ DVD Tình Yêu Thương: Cội Nguồn Hạnh Phúc, bạn có cơ hội được học hỏi từ một nhân vật vĩ đại – một trong những người có ảnh hưởng tâm linh mạnh nhất trong thời đại chúng ta: Đức Đạt Lai Lạt Ma.