DVD Tâm Lý Khách Hàng

200,000 150,000

DVD Tâm Lý Khách Hàng hướng dẫn bạn cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, một trong những kỹ năng bán hàng hiệu quả nhất, trong từng giai đoạn của quá trình bán hàng, từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc thương vụ.