Kỹ Năng Bán Hàng – Nắm Bắt Tâm Lý Khách Hàng

ky-nang-ban-hang-1

DVD Kỹ Năng Nắm Bắt Tâm Lý Khách Hàng hướng dẫn bạn cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, một trong những kỹ năng bán hàng hiệu quả nhất, trong từng giai đoạn của quá trình bán hàng, từ lúc chuẩn bị cho đến khi kết thúc thương vụ.

Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả: Dùng Lưới Hay Cần Câu?

Kỹ năng bán hàng hiệu quả là làm sao tiếp xúc được thật nhiều khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Học kỹ năng bán hàng hiệu quả từ những diễn giả, chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới: Zig Ziglar, Gerhard Gschwandtner, Nido Qbein, George Walther, Jim Cathcart, Tom Hopkins, Tony Alessandra,…