Kỹ năng thuyết trình – Vượt Qua Nỗi Sợ Nói Trước Đám Đông

Sợ nói trước đám đông đứng số 1 trong 10 nỗi sợ lớn nhất của con người (cái chết chỉ đứng thứ 5). Nhưng rủi thay, chúng ta không thể tránh né việc nói trước đám đông. Bạn sẽ phải thuyết trình về dự án, phải phát biểu trong buổi họp hoặc nói lời chúc mừng đám cưới. Hẳn là bạn không muốn mình “chết đứng” trong những trường hợp đó phải không? Video clip sau trích từ DVD Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ nói trước đám đông.

http://www.youtube.com/watch?v=oJ8dx3yFZLQ