Kỹ Năng Mềm – Học Siêu Tốc

Chương trình Học Siêu Tốc ra đời vì chúng ta đang sống trong một thế giới đòi hỏi bạn phải khả năng tiếp nhận thông tin nhanh chóng, suy nghĩ logic và sáng tạo. Chương trình này giúp các bậc cha mẹ phát triển đứa con của họ trước khi đến trường, giúp học sinh có được kết quả tốt hơn, giúp các giáo viên và giảng viên tăng hiệu quả đào tạo bằng cách huyến khích học viên của họ sử dụng những kỹ thuật giúp tiếp thu nhanh và đầy đủ kiến thức.

http://www.youtube.com/watch?v=DmXri5COaGc