Category Archives: Video Clips Kỹ Năng Sống

Kỹ Năng Sống: Gọn gàng hơn – Hạnh phúc hơn

Nhà văn và nhà thiết kế Graham Hill đặt câu hỏi: Liệu chúng ta có ít đồ đạc hơn, trong không gian nhỏ hơn thì hạnh phúc hơn?. Anh đã minh họa cho việc sử dụng ít không gian hơn và đưa ra ba nguyên tắc để sắp xếp lại cuộc sống của chúng ta.