Category Archives: Tips Kỹ Năng Đầu Tư – Làm Giàu

Bí Quyết Đạt Tự Do Tài Chính Khi Nghỉ Hưu

tu-do-tai-chinh-khi-nghi-huu

Các nhà nghiên cứu gần đây cho thấy rằng khi đã hết tuổi lao động, chỉ có 5 trên tổng số 100 người đạt được sự tự do tài chính, an nhàn với cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào ai hay lo lắng về những bấc trắc sẽ xảy ra với mình. Tại sao họ đạt được điều đó?