Category Archives: Tài Liệu Kỹ Năng Bán Hàng

Tài Liệu Kỹ Năng Quản Lý Đội Ngũ Bán Hàng

tai-lieu-ky-nang-quan-ly-ban-hang

Tài liệu sau gồm kịch bản cho cuộc họp sales, những câu hỏi để tuyển nhân viên bán hàng và bài trắc nghiệm đánh giá kỹ năng quản lý được dùng trong các chương trình huấn luyện của diễn giả Quách Tuấn Khanh.