Category Archives: Kỹ Năng Lãnh Đạo

Kỹ Năng Lãnh Đạo Khác Biệt

ky-nang-lanh-dao-8

Với DVD Kỹ Năng Lãnh Đạo Khác Biệt, tiến sĩ Sheila Murray Bethel sẽ cho bạn cái nhìn rõ ràng nhất, tường minh nhất về hình ảnh một người lãnh đạo tài ba trong thời đại ngày nay.