Browse By

Tag Archives: you can heal your life

louise-hay

Tác Giả – Diễn Giả Louise L. Hay

Louise L. Hay (sinh ngày 08 tháng 10 năm 1926) – một tác giả người Mỹ chuyên về đề tài lên tinh thần, tạo động lực và là người sáng lập nhà xuất bản Hay House. Bà với cuốn sách best-seller nổi tiếng “You Can Heal Your Life” với hơn 35 triệu bản.