Browse By

Tag Archives: T. Harv Eker

tu-do-tai-chinh-2

Tư Duy Triệu Phú – T. Harv Eker

Tại sao có những người – dường như việc làm giàu đối với họ thật dễ dàng, trong khi phần đông còn lại làm việc vất vả mãi mà vẫn nghèo hoặc chỉ đủ sống? DVD Tư Duy Triệu Phú của bậc thầy T. Harv Eker là câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi đó!