Browse By

Tag Archives: lanh dao cap do 5

ky-nang-lanh-dao-5

Kỹ Năng Lãnh Đạo Cấp Độ 5

DVD Kỹ Năng Lãnh Đạo Cấp Độ 5 của John C. Maxwell được ghi hình trực tiếp từ hội thảo tại Kuala Lumpur (Malaysia), chứa đựng tất cả những bí quyết mà mọi nhà lãnh đạo giỏi cần biết và vận dụng thành thục.