Browse By

Tag Archives: ky nang thanh cong

10-ky-nang-mem-can-co-de-thanh-cong

10 Kỹ Năng Mềm Cần Có Để Thành Công

Khái niệm “kỹ năng mềm” đề cập đến một nhóm các phẩm chất cá nhân, thói quen, thái độ và cách cư xử trong xã hội để một người có thể trở thành một nhân viên tốt và phù hợp với công việc. Các công ty đánh giá cao các kỹ năng mềm, vì các nghiên cứu và kinh nghiệm cho thấy rằng chúng cũng giống như các kỹ năng cứng có thể là một chỉ số quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu quả công việc.