Browse By

Tag Archives: Jim Rohn

tu-do-tai-chinh-4

Tự Do Tài Chính – Jim Rohn

Với DVD Tự Do Tài Chính của bậc thầy về kỹ năng làm giàu và tư duy triệu phú Jim Rohn bạn sẽ được tìm hiểu về thế giới kinh tế và thế giới tiền bạc, từ đó bạn sẽ hiểu mình phải làm gì để đạt được mục tiêu Tự do tài chính của mình..