Browse By

Tag Archives: hai huoc

cao-thu-cai-bang-hay-bac-thay-ban-hang

Kỹ Năng Bán Hàng của Một Cao Thủ Cái Bang

Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố.