Browse By

Tag Archives: Gerhard Gschwandtner

ky-nang-ban-hang-hieu-qua-doc-vi-khach-hang

Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả – Đọc Vị Khách Hàng

Một người có kỹ năng bán hàng hiệu quả thì luôn biết rằng “hành vi mua hàng là do cảm xúc quyết định”. Tức là nếu “đọc vị” được ngôn ngữ cơ thể khách hàng thì ta sẽ biết khi nào thì họ “siêu lòng”, phân vân hay từ chối. Video clip trích từ DVD Kỹ Năng Nắm Bắt Tâm Lý Khách Hàng của Gehard Gschwandtner