Browse By

Tag Archives: Gary Craig

khoa-hoc-hanh-phuc-9

Phương Pháp Làm Chủ Cảm Xúc – EFT

EFT (Emotional Freedom Technique) là kỹ thuật nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay giúp bạn giải tỏa cảm xúc và hỗ trợ điều trị bệnh tối ưu. Phương pháp mới làm chủ cảm xúc – EFT sẽ giúp bạn trên mọi lĩnh vực, hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng!