Browse By

Tag Archives: Daniel Gilbert

khoa-hoc-hanh-phuc-3

Nâng Cao Năng Lực Cảm Xúc EQ

Với DVD Nâng Cao Năng Lực Cảm Xúc EQ, Daniel Gilbert sẽ cho bạn thấy 3 yếu tố cơ bản và vô cùng quan trọng để mỗi người xây dựng thiên đường hạnh phúc cho riêng mình và những người xung quanh: Người thân, Nỗi sợ hãi và Định nghĩa hạnh phúc.