Browse By

Tag Archives: Bob Proctor

khoa-hoc-hanh-phuc-9

Phương Pháp Làm Chủ Cảm Xúc – EFT

EFT (Emotional Freedom Technique) là kỹ thuật nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay giúp bạn giải tỏa cảm xúc và hỗ trợ điều trị bệnh tối ưu. Phương pháp mới làm chủ cảm xúc – EFT sẽ giúp bạn trên mọi lĩnh vực, hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng!

bob-proctor

Bob Proctor – Bậc Thầy Về Luật Hấp Dẫn

Bob Proctor là một nhà tư vấn kinh doanh và huấn luyện phát triển cá nhân. Ông trở thành một trong những người khởi xướng và truyền bá khái niệm Luật Hấp Dẫn trong lĩnh vực tự hoàn thiện sau khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu nổi tiếng “Bí Mật Luật Hấp Dẫn” (The Secret) vào năm 2000.

tu-do-tai-chinh-1

Khoa Học Làm Giàu – Bob Proctor

Khoa Học Làm Giàu là một trong những bài nói chuyện nổi tiếng nhất của bậc thầy kỹ năng làm giàu và tư duy triệu phú Bob Proctor về đề tài vận dụng Luật Hấp Dẫn trong làm giàu, giúp người tham dự khai phá tiềm năng bản thân xây dựng sự giàu có cho bản thân và gia đình.