Browse By

Tag Archives: bi quyet khoi nghiep

bi-quyet-thanh-cong-12

Bí Quyết Khởi Nghiệp – Y.E.S Movie

Y.E.S Movie là cuộc gặp gỡ, trao đổi thú vị về bí quyết khởi nghiệp của Louis Lautman cùng với các doanh nhân triệu phú thuộc nhiều lĩnh vực và nhiều lứa tuổi khác nhau như: T.Harv Eker, Les Brown, Farrah Gray, Ephren Taylor, Randy Gage, Bob Proctor…