Browse By

Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả

Khi được hỏi nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là gì? Có đến 41% trả lời rằng đó là khi phải nói trước đám đông, gần đôi so với số người sợ chết (chỉ có 19%).

Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa.

Bạn sẽ nhún vai và bảo rằng “Đấy, thấy chưa! Có phải mình tôi sợ nói trước đám đông đâu! Việc gì phải làm điều mình không thích.”

Bạn mừng rỡ “Vậy là chỉ cần vượt qua nỗi sợ nói trước đám đông là mình có thể thành công hơn 41% đó!”

Nếu bạn đang nghĩ theo cách thứ hai, hãy để chuyên gia huấn luyện kỹ năng thuyết trình Douglas Jeffreys giúp bạn với clip trích từ DVD Kỹ Năng Thuyết Trình Bậc Thầy

Bình luận

Bình luận