Browse By

Category Archives: Tips Kỹ Năng Mềm

boc lo cam xuc

Kỹ năng thuyết trình: Hãy bộc lộ cảm xúc!

Các diễn giả thành công có cách truyền đạt cho thấy niềm tin sâu xa họ đặt nơi thông điệp của mình. Họ truyền đạt thông điệp với cảm xúc. Vì vậy, đừng kìm nén các cảm xúc của bạn. Hãy tận dụng nó, biến nó thành năng lượng để chinh phục người nghe.