Browse By

Category Archives: DVD Khoa Học Hạnh Phúc

khoa-hoc-hanh-phuc-9

Phương Pháp Làm Chủ Cảm Xúc – EFT

EFT (Emotional Freedom Technique) là kỹ thuật nổi tiếng nhất trên thế giới hiện nay giúp bạn giải tỏa cảm xúc và hỗ trợ điều trị bệnh tối ưu. Phương pháp mới làm chủ cảm xúc – EFT sẽ giúp bạn trên mọi lĩnh vực, hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng!

khoa-hoc-hanh-phuc-3

Nâng Cao Năng Lực Cảm Xúc EQ

Với DVD Nâng Cao Năng Lực Cảm Xúc EQ, Daniel Gilbert sẽ cho bạn thấy 3 yếu tố cơ bản và vô cùng quan trọng để mỗi người xây dựng thiên đường hạnh phúc cho riêng mình và những người xung quanh: Người thân, Nỗi sợ hãi và Định nghĩa hạnh phúc.